Van alles casino spellen die er zijn is Blackjack toch wel een van de meest gespeelde spellen. Het is in elk casino over de hele wereld te spelen, het is ondenkbaar dat dit spel niet te spelen is in een casino. Daarom zetten wij van het casino spel Blackjack graag de regels nog een keertje voor je een rijtje, zodat je goed voorbereid het casino in kunt duiken! Want hoe werkt het casino spel Blackjack? Het doel van het spel is het verzamelen van zo veel mogelijk punten, tot de 21. Als een speler over de 21 punten heen gaat dan is hij zogenaamd ‘kapot’ en heeft hij zijn inzet verloren aan de bank. De speler is niet de enige die punten verzamelt, want hij speelt tegen de bank. De bank verzamelt ook punten en mag eveneens niet over de 21 punten heen gaan. Aan het begin van het spel krijgt de speler bij het casinospel Blackjack 2 kaarten gedeeld. De bank krijgt slechts 1 kaart gedeeld bij aanvang. Hoe werkt de puntentelling? De kaarten hebben bij het casino spel Blackjack de waarde die op de kaart vermeld staat. De boer, de vrouw en de koning zijn elk 10 punten waard. De aas heeft een bijzondere waarde: deze kan namelijk 1 of 11 punten waard zijn. Welke waarde de aas heeft hangt af van wat de speler aan punten nodig heeft. De speler van het casino spel Blackjack kan vervolgens aangeven of hij een kaart wil of dat hij wil passen. Hij trekt een kaart als hij denkt dat zijn puntenaantal te laag is om te winnen en zijn score wil verhogen.

Hij heeft dan het risico dat hij over de 21 punten heen gaat. Hij kan daarom, maar ook als de speler tevreden is met zijn score, besluiten om te passen. In dat geval krijgt de speler geen kaarten meer en staat zijn puntenaantal vast. Nadat alle spelers gepast hebben krijgt de bank zijn tweede kaart. De bank is verplicht om tot een score van 17 punten een kaart te nemen. Als hij een score van 17 of hoger heeft moet hij passen. Aan het einde van het spel wordt gekeken wie er de meeste punten heeft: de speler of de bank. Diegenen met de meeste punten, maar minder dan 21 heeft gewonnen. Als dit de speler is krijgt deze eenmaal zijn inzet als winst uitbetaald. Als dit de bank is is de speler zijn inzet kwijt, en als de bank en speler hetzelfde aantal punten hebben krijgt de spelers zijn inzet terug. Er is dan sprake van een stand-off. Als een speler bij aanvang van het spel, met de eerste twee kaarten die hij van de deler krijgt 21 punten behaald heeft deze een zogenaamde Blackjack behaald, de naam van het casinospel Blackjack. Als de bank ook Blackjack behaald dan is het een gelijkspel, en krijgt de spelers vervolgens zijn inzet gewoon terug. Dit is in het kort uitgelegd hoe het casino spel Blackjack werkt. Nu is het zaak dat je het spel goed weet te spelen, door te weten welke keuzes je op welk moment moet maken. Het casino spel Blackjack hangt namelijk van geluk af, en daarbij zul je af en toe een gokje moeten wagen.

Maar wat is dan de goede keuze? Er zijn een aantal vastgestelde, vooraf afgesproken, mogelijkheden die je bij het casino spel Blackjack hebt. Zo kun je als eerste dubbelen. Als je besluit te dubbelen dan plaats je nog een inzet naast je oorspronkelijke inzet, en je krijgt vervolgens nog maar 1 kaart van de deler. Hierna staat je puntenaantal vast. Vervolgens wordt het spel verder gespeeld tot bekend is wat de uitslag van de bank is. Als de spelers dan wint, krijgt hij 4 keer zijn inzet uitbetaald waarvan er dus 3 winst zijn. Je neemt dus een gokje, maar het kan bij het casino spel Blackjack zeer de moeite waard zijn. Verder kun je ook splitsen. Dit kun je alleen doen als je twee kaarten met dezelfde waarde hebt getroffen. Je plaatst dan nog een extra inzet naast je oorspronkelijke inzet en de twee kaarten worden naast elkaar gelegd. De deler geeft je dan nog 1 extra kaart per gesplitste kaart zodat je uiteindelijk met twee handen verder speelt. Je hebt bij je tweede set kaarten precies dezelfde mogelijkheden als dat je die ook hebt bij de eerste set kaarten. Op deze manier kun je dan verder spelen. Het kan ook voorkomen dat de eerste kaart van de bank een aas is. Op dit moment is het risico aanwezig dat de bank Blackjack behaalt. De speler van het casino spel Blackjack kan er dan voor kiezen om te verzekeren. Dit doet hij door een inzet te plaatsen op de verzekeringslijn, als ware het een premie. Als de bank dan daadwerkelijk een Blackjack behaald krijgt de speler de verzekeringspremie 2 keer uitbetaald, en compenseert daarmee het verlies van zijn oorspronkelijke inzet.

Naast deze officiële spelmogelijkheden is er nog een ander fenomeen dat nogal eens voorkomt. Zoals je misschien wel hebt gemerkt zit je vrij snel aan de 21 punten. Het komt dan ook niet vaak voor dat je met meer dan 4 kaarten minder dan 21 punten behaald. Daarom hebben de casino’s besloten om een hand van minimaal 5 kaarten, die minder punten heeft dan 21, te belonen. Een dergelijk handheeft dan ook een five card Charlie. Hetzelfde kan ook worden bereikt met zes of zeven kaarten tegelijkertijd. Ook wordt er regelmatig een bonus uitgekeerd als er een puntentotaal van 21 wordt bereikt met 3 zevens. Hetzelfde kan worden gezegd als er 21 wordt behaald door het verkrijgen van de kaarten 6, 7 en 8 van dezelfde kleur. Niet elk casino hanteert dezelfde regels voor deze uitkomsten bij het casino spel Blackjack. Dit komt grotendeels doordat het hier om bonussen gaat, het is geen verplicht onderdeel van het spel. Maar het zijn wel een soort gewoonteregels geworden die algemeen geaccepteerd zijn. Dit wil echter niet zeggen dat deze regels ook altijd worden gehanteerd bij het casinospel Blackjack! We hopen in ieder geval dat duidelijk is geworden wat de spelregels van het casino spel Blackjack zijn en dat we je er voor warm hebben kunnen maken. Want Blackjack is tenslotte wel het beste casino spel dat te spelen valt!