Als je vandaag de dag in een casino naar binnen loopt dan kun je daar altijd het casino spel Roulette spelen. Roulette is een casino spel dat zich een dermate grote plek in de casino’s heeft weten te verwerven dat het over de hele wereld te spelen is. Het spel is in de 17e eeuw oorspronkelijk ontwikkeld door een Franse wiskundige Blaise Pascal. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen wiskundig experiment met kansrekeningen, in een poging om de eerste eeuwigdurende bewegingsmachine te maken. Dit is Pascal niet gelukt, maar het apparaat dat hij ontwikkeld had was het allereerste Roulettewiel. Het is dan ook nooit aangepast, het wiel is altijd hetzelfde gebleven. Alleen de Amerikanen hebben er een aanpassing in gemaakt, waarover straks meer. Pascal had dus de eerste versie van het casino spel Roulette gemaakt maar wist niet dat hij een goudmijn in handen had. Twee eeuwen laten hebben twee Franse broers, ondernemers pur sang, het spel verder ontwikkeld. Zij zagen de mogelijkheden van het gokken op de uitkomst van het wiel in, en bedachten een manier om hier geld mee te verdienen. Dit deden zij door een getal te introduceren waarbij de speler niet uitbetaald kregen, terwijl alle andere uitbetalingen hetzelfde bleven: de nul. Vanaf dat moment was het casino spel Roulette niet meer uit de casino’s weg te slaan en werd het meegenomen naar Amerika, waar veel gelukszoekers heen trokken om een graantje mee te pikken van de goudkoorts. Eenmaal in Amerika werd het spel nog een keer aangepast: de tweede nul werd door de Amerikanen toegevoegd. Op deze manier werd de marge van het casino vergroot, en dat is ook de reden waarom er twee varianten bestaan: Frans en Amerikaans Roulette.

Nu je een beetje weet wat de geschiedenis van het casino spel Roulette is, is het tijd om uit te leggen hoe het spel werkt. Het is eigenlijk heel simpel: de speeltafel bestaat uit een Roulettewiel, en een speelveld. Het Roulettewiel van het casino spel Roulette kan ronddraaien en bevat 37 getallen. De nummers nul tot en met 36 staan op het wiel vermeld, en elk nummer is of rood of zwart. Dit gaat om en om. Er wordt tijdens een spel een wit balletje in het Roulettewiel gegooid en deze komt uiteindelijk tot stilstand in een van de vakjes van de getallen. Het is het doel van het spel om van te voren te voorspellen op welk getal het witte vakje terecht gaat komen. Dit gebeurt door fiches te plaatsen op het speelveld. Het speelveld is een tabel van drie kolommen breed en twaalf rijen lang. Hierin staan de nummers 1 tot en met 36. Daarboven staat de nul. Door een fiche op een nummer te leggen geeft een speler van het casino spel Roulette aan dat hij denkt dat het balletje op dat getal gaat vallen. De speler kan inzetten totdat de croupier aangeeft dat er niet meer ingezet kan worden omdat het balletje vaart mindert: dan is immers al beter te voorspellen waar deze terecht komt. Als het balletje bij het casino spel Roulette tot stilstand is gekomen dan wordt gekeken of er iemand het juiste getal heeft geraden. Diegenen die dat niet hebben gedaan verliezen hun inzet, de eventuele winnaar krijgt de winst die gerelateerd is aan het type inzet. Deze zullen we hieronder bespreken. Als het balletje op de nul eindigt dan heeft de bank gewonnen: spelers zijn dan hun inzet aan de bank kwijt.

Er zijn verschillende manieren waarop een speler een inzet kan plaatsen bij het casino spel Roulette. Allereerst is er de mogelijkheid om een fiche op het getal zelf te leggen, dit heet de straight bet. Als je met deze inzet wint ontvang je 36 keer de inzet als winst. De tweede inzet mogelijkheid is de split bet. Je legt je fiche dan op de scheidslijn tussen twee getallen: je geeft aan dat je met één fiche op beide getallen wilt spelen. Je winstkans bij het casino spel Roulette is twee keer zo groot, dus je winst twee keer zo klein: je wint 18 keer je inzet. De derde inzetmogelijkheid is de corner bet. Deze inzet leg je op de kruising tussen vier getallen in, waarmee je aangeeft dat je op deze vier getallen wilt inzetten. Hiermee win je 9 keer je inzet. De vierde inzetmogelijkheid bij het spel Roulette in het casino is de zogenaamde street bet. Je legt de fiche dan op de linkerlijn van de linkerkolom. Je geeft hiermee aan dat je op een straatje getallen wilt spelen. Dit betreft alleen opvolgende getallen, dus: 1,2,3 of 4,5,6. Omdat je met drie getallen speelt krijg je slechts 12 keer je inzet als je wint. De vijfde inzet mogelijkheid is de sixline bet. Je legt de fiche dan op de linkerlijn van de linkerkolom, maar op de scheidslijn tussen twee rijen. Je geeft hiermee aan dat je op zes getallen tegelijkertijd in wilt zetten. Als je hiermee het spel Roulette in het casino wint krijg je ook 6 keer je inzet. De zesde inzetmogelijkheid is de column bet. Hiermee geef je aan dat je op een van de kolommen inzet, wat een winstkans van eenderde geeft. Je krijgt dan ook maar 3 keer de inzet uitbetaald als je het casino spel Roulette wint.

Er zijn nog enkele speciale inzetmogelijkheden bij het casino spel Roulette: je kunt op de getallen 1 tot en met 12 inzetten, dat heet de 1st 12 bet. Als je op de getallen 13 tot en met 24 inzet heeft dat de 2nd 12 bet. En van 25 tot en met 36 heet de 3rd 12 bet. Allen betalen 3 keer je inzet uit. Je kunt verder ook inzetten op rood of zwart: dit levert je een verdubbeling van je inzet op. Je kunt ook gokken op een even of oneven getal, met dezelfde uitbetaling. Naast het normale speelveld heb je ook nog het burenspel. Dit is een ovale afbeelding van het Roulettewiel van het casino spel Roulette, waarbij de volgorde van de getallen aan wordt gehouden. Als je bij het casino spel Roulette op een deel van het Roulettewiel wilt spelen kun je dat hier doen. Je kunt dan met een beperkt aantal fiches meerdere getallen afdekken, in een viertal mogelijk inzetten. Dit zijn de Grote Serie, de Kleine Serie, de Orphelins en het Zero Spel. Elke inzet op het burenspel van het casino spel Roulette is een combinatie van verschillende soorten inzetten. Het gaat hier dan om straight en split bets.